Ρύθμιση Αυθαιρέτων/ Βεβαιώσεις Μηχανικού
Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών  και Βεβαιώσεις Μηχανικού.


   O νόμος Ν. 4495/17 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4178/13 νομιμοποιεί άπαξ ή ρυθμίζει για 30 έτη (ανάλογα το μέγεθος της παράβασης) τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας.

      Επισκεφτείτε το γραφείο ή επικοινωνήστε μαζί μας για να τακτοποιήσουμε το ακίνητο σας ή να ερευνήσουμε εάν έχει κάποιες αυθαιρεσίες.

   Με τον Ν. 4495/17 απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ,εκτός αν γίνει ρύθμιση βάση του νόμου.


   Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.


Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί είτε:
εφάπαξ με έκπτωση 20%
εφάπαξ το 30% με έκπτωση 10% και το υπόλοιπο 70% σε δόσεις
_ σε δόσεις 
χωρίς έκπτωση. Οι δόσεις μπορεί να είναι από 102 έως 60 ανάλογα με τον χρόνο που θα υποβληθεί η αίτηση. Όσο πιο σύντομα, τόσο περισσότερες είναι και οι δόσεις
.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com